Kalli-kalli Uus-Veerenni kindergarten

Address: Tiiu 8, 10135, Tallinn
phone (+372) 5854 7017
email kalli@kalli.ee