Kalli-kalli avab septembris 2023 uue maja Uus-Veerenni kvartalis

Avame septembris 2023 Kalli-kalli lasteaia uue maja Tallinna kesklinnas Uus-Veerenni kvartalis. Lasteaiahoone ehitaja ja omanik on Merko Ehitus Eesti.

Uues eralasteaias avame neli hoiurühma pere pisematele lastele ja kuus lasteaiarühma. Mitmetel rühmadel saab olema oma eripära, et võimalikult paljud pered leiaksid meie juurest just oma lapsele sobiva arengukeskkonna. Avame tavapäraste eestikeelsete rühmade kõrval niiingliskeelse, inglie-eesti ja eesti-inglise  keelekümblusrühmad   kui ka Montessori rühma.

Kalli-kalli Uus-Veerenni saab olema elukvartali kogukonnakeskus, kus pakume lisaks lasteaiale palju erinevaid peredele mõeldud teenuseid – mitmekesist huviringide valikut nii lastele kui ka täiskasvanutele, laste sünnipäevade pidamise võimalust, suvelasteaia teenust ning linnalaagreid. Soovime pakkuda beebide füsioterapeudi teenust ning avada logopeedi ja psühholoogi kabinetid.

Kalli-kalli Uus-Veerenni hoone valmib suvel ja lasteaed avab lastele uksed 4. septembril 2023.

Sarikapidu toimus 10.02.2023. Vaata pilte siin.Erasmus+ projekt "Lugemise võim"

Meie lasteaed osaleb  Erasmus+ projektis "Lugemise võim", mis on koostööprojekt Hispaania, Islandi, Kreeka, Horvaatia, Itaalia ja Eesti lasteaedade vahel.

Lastega koos lugemine ja lastele ettelugemine varases eas mängib olulist rolli lapse arengus, mõjutades olulisel määral nii lapse kognitiivset, keelelist, sotsiaalset kui ka emotsionaalset arengut. Raamatute kasutamine õppetegevustes ergutab lapse kujutlusvõimet, loovust ning empaatiavõimet. Projekti peamine eesmärk on suurendada raamatute kasutamist laste koolieelses hariduses.

Projekti raames toimuvad eri riikide lasteaiaõpetajate vahelised koolitusüritused ning õppereisid, et jagada üksteise kogemusi ja praktikaid, kuidas erinevate riikide lasteaedades lapsi lugema õpetatakse ning kuidas kasutatakse raamatuid lasteaedade õppetegevustes.