Avame uue kooli 2016. sügiseks

Kool, kuhu iga laps tahab tulla

Kalli-kalli lasteaed avab 2016. aasta 1. septembril Ülemiste City’s tugevat haridust pakkuva väärtuskasvatuse põhimõtetest lähtuva era põhikooli, millest kasvab 2025. aastaks välja gümnaasium.

Loome ühtset hariduskontseptsiooni rakendava hariduskeskuse, mis hõlmab eralasteaeda Kalli-kalli, Kalli-kalli eelkooli, Kalli-kalli huviringe, põhikooli ja gümnaasiumi.

Loodava kooli õpetuse ja kasvatuse põhimõtted

  • Keskendume iga üksiku lapse individuaalsete võimete analüüsile ning tema potentsiaali maksimaalsele väljaarendamisele. Õppetöö korralduses lähtutakse iga lapse eripäradest, huvidest ja annetest ning toetatakse igakülgselt tema arenguvõimalusi.
  • Tugev haridus omandatakse lapse loomulikku uudishimu kasutades ja säilitades. Luuakse üksteist austav  keskkond, kus lapsel säilib koolirõõm ning soov, harjumus ja vajadus järjepidevalt õppida ka oma edaspidises elus.
  • Meil on väärtuspõhine kasvatus, kus tugev rõhk on sotsiaalsete oskuste arendamisel.
  • Intellektuaalsete võimete arendamise ja akadeemiliste teadmiste omadamise kõrval on väga suur rõhk loovuse, analüüsivõime, kriitilise mõtlemise ja koostöövõime õppimisel.

Kooli eripärad

  • Klassid on väiksed kuni 17 õpilasega, mis võimaldab  kõigi lastega individuaalselt tegeleda.
  • Lõimitud õppetegevused, teadmiste tugev seos praktilise eluga.
  • Meie eesmärk on tekitada ja hoida lastes lugemishuvi.
  • Koostööd, arutelusid ja raamatute lugemist toetav keskkond.
Otsime õpetajat

Otsime 2016. aasta sügisel Ülemiste City’s avatavasse üldhariduskooli algklassi õpetajat. Kui usud, et õppimine saab olla huvitav, et koolirõõm saab saata last kogu kooliea, siis ootame Sind juba nüüd kaasa mõtlema uue kooli loomise juures. Kui tunned, et loodav kool Ülemiste City’s on hea võimalus realiseerida oma uuenduslikke ideid ning luua oma tööks just sellised tingimused, mis vastavad Sinu nägemusele heast õppekorraldusest, siis palun võta meiega ühendust. Teeme koos uue kooli!
Sooviavaldus koos omapoolse nägemusega heast kooliharidusest ning CV (vajalik on õpetaja kvalifikatsioon) palume saata aadressil kalli@kalli.ee. Täiendavat infot saab küsida telefonil 5854 7017


Võta meiega ühendust:

tel. 585 47 017

e-post kool@kalli.ee


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: