Erasmus+ projekt "Lugemise võim"


Meie lasteaed osaleb  Erasmus+ projektis "Lugemise võim", mis on koostööprojekt Hispaania, Islandi, Kreeka, Horvaatia, Itaalia ja Eesti lasteaedade vahel.

Lastega koos lugemine ja lastele ettelugemine varases eas mängib olulist rolli lapse arengus, mõjutades olulisel määral nii lapse 
kognitiivset, keelelist, sotsiaalset kui ka emotsionaalset arengut. Raamatute kasutamine õppetegevustes ergutab lapse kujutlusvõimet, loovust ning empaatiavõimet. Projekti peamine eesmärk on suurendada raamatute kasutamist laste koolieelses hariduses.

Projekti raames toimuvad eri riikide lasteaiaõpetajate vahelised
koolitusüritused ning õppereisid, et jagada üksteise kogemusi ja praktikaid, kuidas erinevate riikide lasteaedades lapsi lugema
õpetatakse ning kuidas kasutatakse raamatuid lasteaedade õppetegevustes.

Planeeritud on kuus erinevat koolitusüritust eri riikides:
02-2021 Lugemine looduses. Dialoogiline lugemine;
05-2021 Lugemine, tunded ja emotsioonid;
11-2021 Lugemine läbi mängude ja IKT vahendite;
03-2022 Lugemine ja mitmekesisus (sotsiaalse kaasatuse viis);
05-2022 Lugemine ja lugude jutustamine;
10-2022 Lugemine ja probleemilahendusoskused.

Projekti esimene tegevus oli logo konkurss. Kõik osalejariigid saatsid oma logo ettepaneku ning konkursi võitis meie lasteaia poolt pakutud logo. Seega sai Kalli-kalli lasteaia laste tehtud logost projekti logo.


Sellel postitusel on 4 vastust

zpJFmvGrAcNVUMoy
YsdoCVcDKQ
9. juuni 2021
PmLxeDzyQJtdGZ
CSmhlzMKeUnJOj
9. juuni 2021
xygnCkbtBE
QxIGbNAOforHnq
24. juuni 2021
QrZYyoGT
nqRyhHkdVmILsJGN
24. juuni 2021
Email again: