Kuukalli projekt "VESI"

Kuukalli projekt "VESI"
Projekti teema kestis ~3 kuud.
lapsed vanuses 5-7aastat

Alustuseks panime lastega tahvlile kirja, mida me veest juba teame ning mida me teada tahaksime saada. Vastavalt huvipakkuvatele küsimustele sai valitud ka tegevused. Tegevused olid omavahel integreeritud.

Vaatlemine (vee olekud) - mõõtsime veekadu vee keetmisel, külmutasime veega täidetud õhupalli, millesse oli peidetud väike aare ning toksisime leiu jääst välja igaüks omal viisil; tegime ka muid katseid, mis annab teadmisi vee omaduste kohta (nt soolane vesi tõstab muna vee pinnale; vesi lahustab erinevaid aineid jne)

Käeline tegevus - voltisime ja voolisime erinevaid taimi, loomi ja veesõidukeid, millest valmis ühistööna ka ookeani läbilõige. Saime voolida plastiliinist laevu ning katsetada nende ujumisvõimet. Leidsime, mida on laeval vaja vee peal püsimiseks. Samuti ehitasime laevu lasteaeda toodud kurkidest ning ujuvatest pudelikorkidest, mis nõudis loogilist mõtlemist ja katsetamist.

Suuline eneseväljendus - lastel valmis valitud teema kohta plakat, mida igaüks sai esitleda kaaslastele. Küsiti küsimusi ning leiutati vajadusel ise vastuseid. Esitlus aitas lastel oma teadmisi kinnistada. Samuti mõtlesime ühistööna välja veeteemalise jubejutu, et osaleda “Tähekese” jutuvõistlusel.

Looduse hoidmine - käisime looduses prügi koristamas. Vaatasime videosid teemal veereostus ning selle käigus valmis ühistööna reklaamplakat “Viska prügi prügikasti”.

Matemaatilisi oskusi sai arendatud tekstülesannete näol ja digivahendite abil. Lahendasime teemakohaseid tekstülesandeid illustreeritult suuliselt kui ka kirjalikult töölehel (nt kalalaev püüdis kinni kalad ning lapsed pidid arvutama, mitu kala kokku saadi / mitu kala plehku pääses).

Digipädevus -Lisaks õppetegevustes kasutatud tahvelarvutitele (learningapps harjutused ja ülesanded), saime kasutada ka Blue-Bote. Leiutasime mereteemalistele lauludele tantse. Projekt sai lõpetatud aardejahiga, kus Blue-Bote kasutades kinnistasime teadmisi mereloomadest/taimedest, harjutasime selle käigus vasakut-paremat poolt, loendasime samme programmeerides ning koostöös lahendasime aaretejahi. Aardejahi igas punktis peatudes ootas lapsi ees ülesanne, mis vajas lahendust (lugemine, arvutamine, kuulamisülesanne vm).


Sellel postitusel on 4 vastust

iCpfUqxltFcwrbnA
yKCgXtIZpbVAR
10. jaanuar 2021
GlSnRzqYcm
imTfYgkeEy
10. jaanuar 2021
eHrUbzMVYAXcyiO
bArmIKXuJDZWE
6. märts 2021
xCkdoeEDs
OjBtIPaxpT
6. märts 2021
Email again: